افزایش غلظت ازن در تهران طی روزهای اخیر

آلاینده ازن از ابتدای خرداد ماه تاکنون کیفیت هوای تهران را طی پنج روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داده است. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران توصیه کرده که در چنین شرایطی تمامی افراد به‌ویژه گروه‌های حساس فعالیت خود را در فضای باز کاهش دهند.

به گزارش ایسنا، ازن آلاینده‌ای خطرناک است که می‌تواند سبب کاهش عملکرد ریه و افزایش علائم بیماری‌های تنفسی شود. باتوجه به این موضوع بهتر است که گروه‌های حساس طی ساعات ظهر و بعد ازظهر از حضور در فضای باز خودداری کنند.