سامانه‌های هوشمند در شهرداری مشگین‌شهر

رحمت انوری آذر اظهار کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیک شهرداری مشگین شهر به شهروندان در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری، بسترسازی و افزایش سامانه‌های دولت الکترونیک در دستور کار اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات آن قرار گرفته است.

به گزارش ایمنا، وی افزود: بسیاری از اقدامات در بخش خدمات شهری، صدور پروانه، مجوزها و راهنمایی و رانندگی طبق آئین نامه کشوری در شهرداری‌های به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که در حال حاضر زیرساخت آن در شهرداری مشگین شهر نیز در حال ایجاد است.

شهردار مشگین شهر عنوان کرد: این اقدام شهرداری در راستای تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان و دستیابی به شهرداری الکترونیکی انجام شده است و با راه‌اندازی آن گام مؤثری برای خدمت‌رسانی بیشتر به شهروندان برداشته خواهد شد.

انوری آذر ادامه داد: در سال‌های گذشته خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی و درآمد و نوسازی شهرداری مشگین شهر اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده و هم اکنون نیز طرح جامع و کامل آن با نرم افزار امنیتی بسیار بالا توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات شهرداری این شهر در حال اجراست.

شهردار مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سامانه‌های خدمات الکترونیک و روند شهروند سپاری این بخش‌ها، بسیاری از خدمات شهرداری مشگین شهر به صورت الکترونیک و غیر حضوری ارائه می‌شود. خدمات الکترونیکی در شهرداری این شهر با هدف کاهش تردد شهروندان در شرایط شیوع بیماری کرونا، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان در شهرداری و بانک ارائه می‌شود.