شماره ۱۸ فصلنامه‌ مدیریت پسماند با موضوع مدیریت پسماند در زمان بحران کرونا منتشر شد

شماره ۱۸ فصلنامه‌ی مدیریت پسماند با موضوع 'مدیریت پسماند در زمان بحران کرونا' از سوی انتشارات مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منتشر شد.


به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، فصلنامه مدیریت پسماند یکی از منابع علمی و آموزشی معتبر در حوزه مدیریت پسماند کشور است که با رویکرد آموزشی، پژوهشی به بررسی مسائل گوناگون پسماند می‌پردازد.

در این شماره از فصلنامه به موضوعاتی همچون؛ "بهبود فرآیند کمپوست با ترکیب پسماند آلی شهری و ویناس"، "مقایسه مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی در ایران و سایر کشورهای دنیا"، "مدیریت پسماند در دوره همه‌گیری کووید-19"،" بررسی میزان رضایت شهروندان از نصب و گسترش مخازن هوشمند زیرزمینی در شهر اصفهان" و ... پرداخته شده است و انتظار می‌رود محتوای این شماره بتواند راهکارهای علمی و عملی در زمینه‌هایی همچون: معرفی طرح کاهش پسماندها (کاپ)، تجربیاتی از مدیریت پسماند شهر تهران به مخاطبان خود ارایه نماید.