نشست مشترک شهردار و معاونان شهرداری یزد با جانشین رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد ـ در تاریخ سی ام مهر ماه جانشین رئیس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که به یزد سفر کرده بود در جلسه شهرداری یزد شرکت نمود.

در این جلسه که شهردار یزد، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، معاونین و کارشناسان شهرداری حضور داشتند، در خصوص تعیین تکلیف و ایجاد وحدت رویه وظایف شهرداری ها در قبال دستگاههای نظارتی، پیگیری مطالبات شهرداری ها از دستگاههای دولتی، تبدیل وضعیت کارکنان و لزوم بازنگری در اساسنامه سازمان ها تبادل نظر شد.

پیگیری مطالبات شهرداری ها از دستگاههای دولتی، تعیین تکلیف شورای استخدامی شهرداری ها و تبدیل وضعیت کارکنان از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود. همچنین در این جلسه بر لزوم بازنگری و تجدید نظر در اساسنامه سازمان ها با توجه به مشکلات حقوقی پیش آمده به ویژه در مباحث مالیاتی تأکید شد.