نشست زنده اینستاگرامی با موضوع تحول هوشمند شهرها

امین قریبی معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در صفحه اینستاگرام خود از برگزاری نشست زنده اینستاگرامی با موضوع تحول هوشمند شهرها خبر داد.

امین قریبی در صفحه اینستاگرامش نوشته است: پنجشنبه 6 آذر 1399 در مورد تحول هوشمند شهرها، معرفی فعالیت‌های مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و لزوم ثبت روز ملی شهر هوشمند در تقویم کشور در نشستی با مجمع مشورتی جوانان فرمانداری شهرستان تهران صحبت خواهیم کرد.

این نشست توسط شورای مشورتی جوانان شهرستان تهران در روز پنجشنبه 6 آذر 1399 ساعت 20 برگزار و از آدرس @TEHRAN_YOUTH_COUNCIL به صورت زنده پخش خواهد شد.