پرداخت وام به شهرداری ها و دهیاری ها توسط بانک ملی

مدیرکل دفتر اقتصادی وخدمات مالی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از تشکیل اولین جلسه تفاهم نامه بین این سازمان با بانک ملی ایران به منظور پرداخت وام به شهرداریها و دهیاریها خبرداد.


به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور،‌ محسن کوشش تبار با اعلام خبر فوق گفت: پیرو تفاهم نامه منعقده سازمان بابانک ملی ایران، اولین جلسه کارگروه ملی وام شهرداری‌ها و دهیاریها بیستم اسفندماه در راستای ایجاد منابع درآمدی برای اجرای پروژه های شهرداری ها ودهیاریها در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تشکیل و تفاهم های اولیه جهت پرداخت تسهیلات به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شد.

وی ادامه داد: اهم موارد توافق شده عبارت بود ازاینکه فرآیند واگذاری وام وپرداخت براساس تایید کارگروه استانی و ارسال به کمیته ملی وام صورت خواهدپذیرفت ومقرر شد دوکمیته جداگانه درحوزه شهرداریها ودهیاریها تشکیل گردد ودرجلسات ملی وام به تناسب موضوع پروژ ه های مطرح شده نمایندگان بانک ملی نیز حضوریابند.

کوشش تبار اضافه کرد: همچنین مقرر شد درکمیته ای متشکل از دوطرف جهت پرداخت وام پروژه ها ونیز ماشین آلات عمرانی وخدماتی دهیاریها وشهرداریها، سقف وام ونحوه دریافت تضامین نیزبررسی و تصمیم نهایی اخذ شود.