چشم‌ انداز شهر هوشمند یزد

رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد گفت: یکی از نگرانی‌های من این است که ایجاد شهر هوشمند از اولویت مدیریت شهری در دوره بعدی خارج شود در حالی که این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.


به نقل از ایمنا، حمیدرضا قمی در یک گفت‌وگوی برخط در خصوص وضع موجود یزد د ر زمینه تحقق شهر هوشمند و چشم‌انداز شورای شهر یزد اظهار کرد: طرح جامع شهر یزد بدون اینکه رانت اطلاعاتی در رابطه با آن وجود داشته باشد زیرساختی بود که از قبل آماده شده و با رویکرد شورای پنجم در لزوم هوشمندسازی فرآیندهای شهری روی سایت قرار گرفت.

وی افزود: اگر شخصی می‌خواهد خانه‌ای بسازد یا بخرد آینده زمین و کاربری آن را می‌تواند در نقشه طرح جامع روی سایت مشاهده کند. ایجاد پایگاه داده‌های باز در شهرداری به کمک دانشگاهیان انجام شد و از زمانی که این جریان راه افتاد به گنجینه‌ای از اطلاعات شهرداری دست پیدا کردیم به طور مثال امکان اتوبوس یابی، سیستمی است که برای اولین بار در یزد اتفاق افتاد و فرصتی را در اختیار شهروندانی که از وسیله نقلیه عمومی استفاده می‌کنند قرار داد که بتوانند ساعت و زمان حرکت اتوبوس را با تلفن همراه هوشمند ببینند. این‌ها فعالیت‌هایی است که برای تحقق شفافیت انجام شده است.