امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در دوره تعطیلی کرونا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت هیئت وزیران به پیشنهادهای وزارت خانه های راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به محدودیت های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، با امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی کرونا موافقت کرد.

بر پایه مصوبه ستاد مزبور، کلیه دستگاه های اجرایی می توانند همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن یادشده به بخش خصوصی را تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ دریافت نکنند و یا پرداخت اجاره بها یا بازپرداخت تسهیلات بهره برداران مزبور را تا پایان همه گیری بیماری کرونا و یا حداکثر به مدت یک سال هر کدام که زودتر تحقق یافت، به تعویق بیندازند.