اقدامات تنبیهی در برخورد با متخلفین حوزه بازار تشدید می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ طالبی در نشست بررسی مسائل اقتصادی استان بخصوص مسائل حوزه تنظیم بازار، با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی ستاد تنظیم بازار استان طی سال گذشته عنوان کرد: یکی از فعالترین ستادهای تنظیم بازار کشور متعلق به استان یزد است و با کنترل های صورت گرفته طی ماه های اخیر، یزد که یکی از استان ها با بالاترین میزان نرخ تورم در کشور شناخته می شد، موفق به بهبود جایگاه خود شده است.

استاندار یزد با بیان اینکه عمده مشکلات بازار به کمبود ارز بر می گردد تاکید کرد: البته منکر برخی مسائل مدیریتی نیستیم ولی عمده این مسائل به نحوه تخصیص ارز بر می گردد که به تدریج این سیاست گذاری ها در حال اصلاح هستند.

استاندار در انتها با اشاره به تشدید اقدامات تنبیهی برای متخلفین حوزه بازار گفت: برای کنترل بیشتر بر بازار، فرمانداران را نیز در امر نظارت بر بازار فعال کرده ایم.