جهاددانشگاهی قم در زمینه توسعه شهر هوشمند ظرفیت دارد

سومین نشست شورای پژوهش و فناوری مرکز آموزش علمی کابردی جهاد دانشگاهی قم با حضور دکتر محمد حیدری، رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم، مهندس همایون یزدان پناه، رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم و مهندس محمد رستمی مدیر مرکز جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و کارشناسان فناوری اطلاعات شهرداری قم در ستاد جهاد دانشگاهی قم برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر محمد حیدری با اشاره به ظرفیت های فناوری اطلاعات در جهاد دانشگاهی واحد استان قم، گفت: مرکز جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قم در رشته های مختلفی اقدام به جذب دانشجو می نماید که یکی از مهم ترین رشته ها و تمرکز اصلی این مرکز روی بحث فناوری اطلاعات است.

رئیس جهاد دانشگاهی قم با اشاره به فعالیت های گسترده جهاد دانشگاهی در عرصه های مختلف و همکاری با دستگاه های اجرایی استان، گفت: یکی از مراکزی که می تواند در رفع خلاء ها و مشکلات مرتبط با فراگیری صنایع ارتباطی، شهر هوشمند و دولت الکترونیکی می تواند نقش آفرینی کند، شهرداری است که در این رابطه می توان با هم افزایی میان بخش های فناوری اطلاعات شهرداری بخصوص شهر هوشمند و متخصصان مرکز جامع علمی کاربردی زمینه های مشترک همکاری را فراهم آورد.

در ادامه نشست همایون یزدان پناه، رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم با اشاره به روند فعالیت های شبکه سازی و فرآیند مرتبط با توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک و شبکه سازی و فناوری اطلاعات در پروژهای مختلف شهرداری گفت: توسعه شهر هوشمند دارای ابعاد مختلفی است که نیازمند حضور مدیران علاقه مند و آینده نگر و جوان است که خوشبختانه در بدنه جهاد دانشگاهی و شهرداری قم با حضور این مدیران می توانیم فعالیت های مشترک گسترده ای را جهت رفع مشکلات زیرساختی در این حوزه انجام دهیم.