بررسی عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

بررسی عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در سال‌ها ۱۳۹۶ تا ۹۹ نشان می‌دهد فقط ۱۵ درصد از آرا منجر به دریافت جریمه از متخلفان حوزه ساخت و ساز شده است.


 به نقل از شهر، بررسی آمار ساخت و ساز در شهر تهران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، نشان می‌دهد در این سال‌ها میزان تخلفات ساختمانی ۳۰ درصد کاهش داشته است. آنطور که در گزارش‌های مربوط به عملکرد کمیسیون ماده صد آمده است؛ در بخش پرونده‌های منتهی به صدور رای ۷۸ درصد از آرا اجرا شده و تنها ۲۲ درصد اجرا نشده است.   

 در برخورد با تخلفات هم در دوره مدیریت جدید شهری سختگیری بیشتری نسبت به گذشته صورت گرفته است به طوری که در طول چهار سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رای قلع و اعاده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده و در مقابل اما، فقط ۱۵ درصد از آرا منجر به دریافت جریمه از متخلف شده است.

در حوزه اصلاح قانون و آسیب شناسی، پیش نویس اصلاح ماده صد قانون شهرداری تهیه و لایحه مربوطه در دولت و طرح پیشنهادی در مجلس پیگیری شده و بانک اطلاعاتی آراء ماده صد هم بر اساس نوع آراء، میزان اجرا و سایر مشخصات و اطلاع رسانی مستمر و منظم به اعضای کمیسیون‌ها و همینطور جمع آوری و جمع بندی گزارش اجرای آراء مناطق به صورت هفتگی، ماهانه و فصلی و با هدف شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی تهیه شده است.

عملکرد اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده صد در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در حوزه بهبود عملکرد و ارتقاء بهره وری؛ اقداماتی مانند کاهش ماندگاری پرونده های ارجاعی (تخلفات ساختمانی) به ماده صد و سرعت بخشی به صدور آراء، احصاء وضعیت حقوقی کلیه آراء صادره قطعی در مراجع قضایی (دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها) و اطلاع‌رسانی رسانی و پیگیری از مناطق، سیستمی کردن ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری و محاسبه حق الزحمه بر اساس تعرفه مصوب، تدوین شاخص های ارزیابی، مبتنی بر ورود پرونده تخلفات از مناطق و میزان موفقیت در اجرای آراء در مناطق ۲۲ گانه  و پیگیری سیستمی کردن صورت جلسات اجرای رای کمیسیون ماده صد انجام شده است.