راه اندازی سامانه غربالگری مسافرین در پایانه های اهواز

واحد ارتباطات سازمان شهرداری اهواز از راه اندازی تست سلامت و غربالگری مسافرین در پایانه های شهر اهواز خبر داد.

به نقل از واحد ارتباطات سازمان شهرداری اهواز، با راه اندازی سامانه تست سلامت و غربالگری مسافرین در این پایانه ها که مستقیما به شبکه سلامت وزارت بهداشت و درمان متصل است، هر مسافری که قصد خرید بلیط داشته باشد با وارد کردن کد ملی در دستگاه های تهیه بلیط وب کیوسک، استعلام تست کرونا می شود و اگر تست ایشان قبلا مثبت بوده و دوره قرنطینه وی سپری نشده باشد از صدور بلیط جلوگیری بعمل می آید.