تعیین ظرفیت پارکینگ ساختمان‌ها هوشمند می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد، سیستم هوشمند تعیین ظرفیت جای پارک که در قالب یک طرح پژوهشی و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمده، به تازگی آماده بهره‌برداری شده و در حال حاضر در حال طی مراحل آزمایشی است.

در حال حاضر روند جاری برای اخذ تایید پارگینگ در خصوص ساختمان‌های در حال ساخت، بر اساس آزمایش عملی تعداد خودروهای قابل پارک در هر پارکینگ توسط مالک و حضور و نظارت هیئت پارکینگ معاونت شهرسازی است که فرایندی زمان‌بر بوده و ممکن است مشمول صرف هزینه و زحمات گوناگونی برای شهروندان باشد.

با توجه به مشکلات موجود در این زمینه، طراحی سیستم هوشمند تعیین ظرفیت جای پارک در دو فاز دستور کار قرار گرفت. فاز نخست این طرح به سنجش تناسب فضای پارکینگ طراحی شده توسط مالک، با تعداد جای پارک مورد نیاز می‌پرداخت و با توجه به نقشه ارائه شده از سوی متقاضی، امکان پارک تعداد خودروها را به تعداد مورد نیاز مورد بررسی قرار می‌داد.

فاز دوم این طرح تحت عنوان «شبیه‌سازی جانمایی خودرو در فضای پارکینگ»، به صورت هوشمند طراحی بهینه پارکینگ را با توجه فضای موجود در نقشه کلی ساختمان انجام می‌دهد. همچنین می‌تواند مسیر اتومبیل برای قرار گرفتن در هر جای پارک را شبیه‌سازی کند.

با استفاده از این سیستم دیگر نیازی به اجرای عملی فرایند سنجش پارکینگ و تعداد خودروهای قابل پارک در آن نیست و تمام کار در این مرحله به صورت سیستمی صورت می‌گیرد. همچنین دقت نتایج در این روش بالاتر بوده و سیستم می‌تواند با داشتن محدوده کلی فضای پارکینگ و مسیر ورودی و با توجه به محدودیت‌هایی همچون وجود راه‌پله‌، ستون و یا سایر موانع، بهترین حالت ممکن برای طراحی پارکینگ را محاسبه و نتایج را به صورت مصور ارائه کند.

سیستم هوشمند تعیین ظرفیت جای پارک در حال حاضر در برخی دفاتر پیشخوان و نیز نهاد هماهنگی و راهبری شبکه و پارکینگ شهرداری مشهد در حال طی مراحل آزمایشی است و سازمان فاوا شهرداری مشهد نیز هم‌زمان بررسی‌ها و آزمون‌های لازم را در این خصوص به عمل می‌آورد. با استفاده از این سیستم حتی در مراحل اولیه طراحی نقشه ساختمان، می‌توان ایرادات احتمالی که موجب ایجاد محدودیت در استفاده از طراحی فضای پارکینگ می‌شوند را تشخیص داده و در بدو امر آن را اصلاح کرد.