اولین رویداد شتاب مجازی شهر هوشمند با موضوع مدیریت پسماند

مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت اولین رویداد شتابی شهر هوشمند با موضوع مدیریت پسماند را برگزار می‏ کند.

مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال در راستای اهداف توسعه و اشتغال زایی و ایجاد زمینه برای شکوفایی استعدادها، ایده ها و ابتکارات در حوزه شهر هوشمند، اولین رویداد شتابی شهر هوشمند با موضوع مدیریت پسماند را با محورهای زیر آماده برگزار می‎کند.

 

محورهای رویداد شتاب:

-پسماندهای عادی – شهری و روستایی

-پسماندهای عفونی پزشکی

-پسماندهای کشاورزی و فرآورده های تجدیدپذیر

-پسماند های الکتریکی و الکترونیکی

-پساب و پسماند های صنعتی

-بازیافت خودرو

تاریخ برگزاری رویداد: 20/10/1399

تاریخ ثبت ایده: تا 20 آذر 1399

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی کلیک کنید.