بیمه تکمیلی کارگران ثابت خدمات شهری و فضای سبز شهرداری مشهد

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با اعلام خبر پرداخت هزینه بیمه تکمیلی کارگران ثابت خدمات شهری و فضای سبز از سوی شهرداری گفت: با دستور شهردار مشهد و موافقت شورای اسلامی شهر، در اصلاح بودجه سال 99 شهرداری هزینه بیمه تکمیلی نیروهای دائمی پیمانکاران در پیمان‌های حجمی پیش‌بینی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مهدی یعقوبی با اشاره به اینکه هزینه‌های مربوط به بیمه تکمیلی کارگران فضای سبز و خدمات شهری در آنالیز پیمان‌های حجمی لحاظ و از سوی شهرداری مشهد پرداخت خواهد شد، اظهارکرد: این موضوع به تصویب کمیسیون های مربوطه از جمله کمیسیون برنامه و بودجه رسیده و اعتبار مورد نیاز در اصلاح بودجه سال 99 پیش بینی شده است. با این اقدام پاکبان‌ها، باغبان‌ها و کارگران فضای سبز تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار می گیرند.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه پرداخت هزینه بیمه تکمیلی این عزیزان در راستای حفظ سلامت و کاهش هزینه درمانی آنها انجام شده است، اظهار کرد: بر این اساس کلیه نیروهای دائمی پیمانکاران در پیمان های حجمی، مشمول بیمه تکمیلی رایگان خواهند شد و پرداخت هزینه بیمه تکمیلی کارگر از الزامات پیمان‌های حجمی خواهد بود. هزینه بیمه تکمیلی از سوی پیمانکاران پرداخت و شهرداری مشهد این هزینه را به پیمانکاران پرداخت خواهد کرد.

 گفتنی است در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر در بخش تنظیف و رفت و روب شهری و نگهداری پارکها و فضای سبز مشغول به کار هستند که همگی آنها به غیر از کارگران روز مزد و فصلی تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار خواهند گرفت