آخرین وضعیت صدور احکام انتصاب شهرداران مراکز استان و بالای ۲۰۰ هزار نفر

بر اساس تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ انتصاب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از دویست‌ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌ شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.

به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، آخرین وضعیت صدور احکام انتصاب شهرداران مراکز استان و بالای 200 هزار نفر در شورای ششم توسط وزیر کشور به این شرح است:
شهرداری های مراکز استان
اردبیل - محمود صفری
ارومیه - حسین مهدی زاده
اصفهان - علی قاسم زاده
اهواز - رضا امینی
تهران – علیرضا زاکانی
خرم آباد - سعید فتوحی
ساری - جواد طالبی خارکشی
سنندج- انور رشیدی
شیراز - سید احسان اصنافی
قم - سید مرتضی سقائیان نژاد
مشهد - سید عبد ا... ارجائی شیرازی
یزد - ابوالقاسم محی‌الدینی

شهرداری های با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر
بروجرد - یحیی عیدی بیرانوند
شهریار- محمدصادق کولی وند
قرچک- محسن خرمی شریف
کاشان - حسن بخشنده امنیه
نجف آباد - عبدالرسول امامی کوپایی

این فهرست تکمیل می شود ...