مروری بر مهم‌ترین ابعاد یک شهر هوشمند

یک دکترای طراحی شهری گفت: شهر هوشمند شهری است که مبتنی بر نیاز شهروندان بنا شود و از فناوری‌های پیشرفته در جهت ارتقای سطح رقابت، توسعه پایدار و کیفیت زندگی شهری استفاده کند.

به گزارش ایمنا، امیر شکیبا منش اظهار کرد: شهر هوشمند شهری است که بر اساس آخرین نظریه تکامل یافته مدیریت شهری و مبنای فناوری اطلاعات بنیان نهاده شود و مهم‌ترین بعد چنین شهری حکمروایی هوشمند و شهروند هوشمند است.

وی با بیان اینکه مشارکت هوشمند در قالب حکمروایی هوشمند مفهوم پیدا می‌کند، خاطرنشان کرد: حکمروایی هوشمند می‌تواند یکی از نظام‌های اداری ناکارآمد را از بین ببرد تا از مراجعات غیرضروری به ارگان‌های تأثیرگذار در مدیریت شهری جلوگیری شده و بسیاری از تخلفات کاهش پیدا کند.

این کارشناس طراحی شهری افزود: ارتباط بین سازمان‌ها و تعیین جایگاه هرکدام از آنها در نظام مدیریت شهری هوشمند نیز در قالب حکمروایی خوب شهری امکانپذیر است.

شکیبامنش به اهمیت مشارکت شهروندان در شهر هوشمند اشاره و تاکید کرد: اشتراک گذاری هوشمندانه اطلاعات در حوزه‌های مختلف شهری موجب مشارکت هوشمندانه شهروندان در عرصه توسعه طرح‌های شهری و توسعه شهر از جنبه‌های مختلف می‌شود.

وی یادآور شد: در یک شهر هوشمند ذی‌نفعان مختلفی از جمله مسئولان شهری، شهروندان، شرکت‌ها وگروه‌های اجتماعی مختلف وجود دارند و یک شهر هوشمند باید بتواند برای همه این ارکان و همه این اجزا ارزش‌آفرین باشد.

این دکترای طراحی شهری گفت: عدالت در دسترسی به منابع مختلف، امکانات و زیرساخت‌های شهری می‌تواند از طریق به‌کارگیری فناوری در شهرهای هوشمند فراهم شود تا همه شهروندان بتوانند دسترسی عادلانه و یکسانی به همه سازمان‌ها داشته باشند.