درآمدی به شهرسازی نوین

درآمدی به شهرسازی نوین

نویسنده: اصغر ارجمندنیا

موضوع: شهرسازی

ناشر: ‎نظری

تاریخ انتشار: 1396

تعداد صفحات: ‎ 136صفحه

در کتاب درآمدی به شهرسازی نوین نوشته‌ اصغر ارجمندنیا، ابتدا با مفهوم این پدیده نوین آشنا شده و سپس به بررسی رویکرد‌های گوناگون آن پرداخته می شود . از سوی دیگر، شناخت ابعاد مختلف و ویژگی‌های متنوع شهرسازی نوین، اندیشه‌های سنتی و رویکردهای نوگرایی از اهداف نگارش این کتاب است. شهرسازی نوین؛ واکنشی به گسترش پراکنده، بی‌برنامه و نامناسب شهری و حومه شهری، پرداختن به پیامدهای افزایش جمعیت با توجه به افزایش سریع جمعیت شهری و سرعت شهرنشینی است.

درباره نویسنده
اصغر ارجمندنیا نویسنده حوزه های تخصصی مدیریت شهری، جغزافیای شهری و....است.

سایر آثار
تهران چگونه کلان شهر شد؟

نمونه سایت های تهیه کتاب
گیسوم
کتابراه