نرم افزار، شرکت یا شهرداری مورد نظر خود را به راحتی پیدا کنید

با استفاده از داده های طبقه بندی شده در قالب شرکت های تولید کننده نرم افزار، دسته بندی حوزه های فعالیت و نرم افزارهای سیستمی و فهرست شهرداری های سراسر کشور، به سادگی با کمک جستجو و ترکیب انواع فیلترها، شرکت ها یا نرم افزارها یا شهرداری های مورد نظر خود را پیدا کنید.

یکی از دغدغه های مهم کاربران محصولات و خدمات در اکثر حوزه ها، اعتبار سازمان ارائه کننده آن محصولات و خدمات است. اعتبار سازمان در از جنبه های مختلفی قابل توجه و بررسی است که بخشی از آن وابسته با عملکرد و سابقه سازمان است و بخشی وابسته به حوزه ای است که در آن فعالیت می کند. حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از حوزه هایی است که علاوه بر برخورداری از وزارتخانه تخصصی خود، تشکل صنفی بزرگی به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای دارد که هم راستا با تلاش سازمان ها و شرکت ها، در راستایی تامین این حوزه از جنبه های مختلف تلاش می کند. کلیه شرکت هایی که عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای هستند از برخی نظارت ها و حمایت های این سازمان برخوردارند که این حمایت ها علاوه بر کمک به سازمان مربوطه جهت کاهش برخی مشکلات، جلوی سوء استفاده های شرکت ها و تضییع حق مصرف کنندگان را نیز می گیرد. لذا عضویت در این سازمان در واقع یک موقعیت برد - برد برای شرکت ها تلقی می شود.

۳۱ استان
51 شرکت فعال
942 مشتری

شهرداری ها یکی از سازمان های قابل توجه برای تولید کنندگان نرم افزار هستند. این سازمان با توجه به پراکندگی قابل توجه در سطح کشور و همزمان برخورداری از اندازه های مختلف به دلیل مقیاس شهرها، تنوع بسیار قابل توجهی دارد و از طرفی نوعی نهاد خودگردان است که از زیرمجموعه های وزارت کشور بوده و تحت کنترل و مالکیت دولت عمل می کند. لذا دایرکتوری اطلاعاتی توجه ویژه ای به این سازمان خاص و پراکندگی آن در سطح کشور دارد.

طبقه بندی فعالیت شرکت ها بر اساس حوزه های فعالیت سیستمی با هدف شفافیت بازار هدف است و این دسته بندی به کاربران، شرکت های جدید، پژوهشگران و کلیه افراد و سازمان های مرتبط این امکان را می دهد که بر اساس این نوع از دسته بندی، بصورت دقیق تر ارائه دهندگان محصولات و خدمات در آن حوزه را شناسایی کنند. همچنین بصورت شفاف تر حوزه فعالیت تخصصی هر شرکت مشخص می شود و مشتریان بر اساس آن می توانند بدون اتلاف وقت با شرکت مناسب نیاز خود ارتباط برقرار کرده و نسبت به تهیه محصولات و خدمات اقدام کنند.