عضویت در سافت اینجا

فرم عضویت

نکات مهم

نام و نام خانوادگی حداقل ۵ حرف باشد

تلفن همراه ۱۱ رقم و با ۰۹ شروع شود

آدرس ایمیل واقعی جهت تایید ثبت نام وارد شود

نام کاربری حداقل ۶ حرف و از حروف و اعداد انگلیسی انتخاب شود

رمز عبور حداقل از ۸ حرف تشکیل شده باشد

رمز عبور از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی و حداقل یک عدد و علامت تشکیل شده باشد

علائم مجاز جهت استفاده از رمز عبور عبارتند از !@#$%^&*