مجله بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری

"مجله بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری، International Journal of Human Capital in Urban Management"
 یک نشریه لاتین زبان سه ماهه رایگان با دسترسی آزاد وابسته به شهرداری تهران است و مقالات پژوهشی، بررسی ها، مطالعات موردی و ارتباطات کوتاه را شامل می شود که تمام جنبه های مدیریت شهری را پوشش می دهد.

 

 موضوع :مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری، سرمایه انسانی

زبان مجله: انگلیسی 

ناشر: مرکز نشر تحقیقات و برنامه ریزی شهری تهران

حامی مالی: شهرداری تهران

دوره انتشار: فصلنامه

نوع مجله: علمی و پژوهشی

مدیر مسئول:  دکتر اچ مظاهریان

سردبیر: دکتر تهرانی

نوع دسترسی: دسترسی آزاد برای عموم

سال شروع انتشار: 2016

وب سایت: http://ijhcum.net

 این ژورنال متعهد به پیروی از کمیته اخلاق در نشر (COPE) و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی است. همه نسخه های خطی ارسالی از طریق یک نرم افزار قابل اعتماد به نام iThenticate از نظر شباهت بررسی می شوند تا از اصالت آن اطمینان حاصل کنند و سپس توسط بازرسان بین المللی به دقت مورد بررسی قرار می گیرند.

ژورنال IJHCUM عمدتاً در پایگاه داده های شناخته شده جهانی نمایه سازی شده است.
EBSCO، فهرست مجلات دسترسی آزاد (DOAJ)، مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ماتریس اطلاعات برای تجزیه و تحلیل مجلات (MIAR)، مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (CBI)،  پایگاه اطلاعات علمی (SID)،  همچنین از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه علمی "A" را کسب کرده است.
این عنوان به طور علمی در ارتباط با انجمن مدیریت دولتی ایران پشتیبانی شده و توسط مرکز نشر تحقیقات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران منتشر شده است.

  www.linkedin.com/in/ijhcum-publication-6531b7125