فصلنامه‌ پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط

فصلنامه‌ پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط

صاحب امتیاز: دکتر پرویز اکبری

مدیر مسئول: دکتر پرویز اکبری

موضوع: دستاوردهای حوزه شهرسازی و معماری

ناشران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، انتشارات: راه‌دان

دوره انتشار: فصلنامه (الکترونیکی)

سال شروع انتشار: 1398

سایت اختصاصی: www.ei-journal.ir

معرفی فصلنامه
فصلنامه‌ پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط یک نشریه پژوهشی - تخصصی است که دستاوردهای پژوهشی محققان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم در حوزه شهرسازی و معماری را به چاپ می‌رساند. این نشریه مقالات را به صورت دو زبانه تمام متن فارسی - انگلیسی و کردی - انگلیسی پذیرش و منتشر می نماید.

موضوع مقالات فصلنامه
برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مدیریت شهری، طراحی شهری و معماری
رویکردها و پژوهش­ های نظری - کاربردی در هویت محیطی شهرسازی و معماری
تحلیل‌های هویت محیطی در برنامه‌ ریزی، توسعه فضاهای معماری و شهرسازی
ساختار شناسی و طرح‌ ریزی الگوهای کاربری زمین، مسکن، اقتصاد شهری
شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونتگاهی در برنامه‌ ریزی و طراحی شهری و معماری
تحلیل و نظریه پردازی کیفیت زندگی در فضاها، توسعه و برنامه ریزی
آینده پژوهی در موضوعات شهرسازی و معماری
محورهای مطالعاتی و پژوهشی ویژه نامه
پژوهش های شهرسازی و معماری با محوریت هویت در سکونتگاه های کوهستانی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها
کاربرد توسعه میان‌ افزا در شناسایی عرصه‌ های مداخله در بافت‌های شهری
ارزیابی نقش مخاطرات ژئومورفولوژیکی در روند توسعه فیزیکی شهرها
تحلیل معیارهای حمل و نقل ﺟﻬﺖ کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله در معابر ﺷﻬﺮی
تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردمی در باز زنده سازی بافت شهری با رویکرد توسعه گردشگری
تدوین معیارهای طراحی فضای مشترک در مناطق مرکزی شهرها

نمونه سایت های تهیه فصلنامه
Magiran
مرجع دانش