اینفوگرافی تغییرات آب و هوای کره زمین

موضوع تغییرات آب و هوایی را می‌توان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چالش مواجه شده با بشر دانست، پدیده ای که حیات و ادامه شرایط زندگی در کره زمین به‌ شکل مستقیم به آن وابسته بوده و متأسفانه اصلی‌ترین عامل بروز این پدیده نیز فعالیت‌های بشر است. اینفوگرافی پیش رو به تغییرات آب و هوایی نتیجه فعالیت های انسان بر روی کره زمین می پردازد.

منبع
کوپه