شهرهای بزرگتر ردپای آبی کمتری از بخش های کم جمعیت تر دارند

پایداری جهانی اکنون بیش از هر زمان دیگر به دلیل افزایش جمعیت شهری و استرس ناشی از آن بر منابع طبیعی مهم است. همانطور که تیمی از محققان ایالت پن در هنگام تجزیه و تحلیل ردپای آب 65 شهر متوسط ​​و بزرگ ایالات متحده کشف کردند، اما افزایش جمعیت در شهرها ممکن است منجر به کارایی بیشتر شود.
پایداری جهانی اکنون بیش از هر زمان دیگر به دلیل افزایش جمعیت شهری و استرس ناشی از آن بر منابع طبیعی مهم است. همانطور که تیمی از محققان ایالت پن در هنگام تجزیه و تحلیل ردپای آب 65 شهر متوسط ​​و بزرگ ایالات متحده کشف کردند، اما افزایش جمعیت در شهرها ممکن است منجر به کارایی بیشتر شود.

کیتلین گرادی استادیار مهندسی عمران بیان میکند:
"زندگی بشر در کره زمین هرگز پیچیده تر از الان نبوده است. ما با بسیاری از جنبه های تجارت جهانی و اقتصاد جهانی درهم تنیده ایم.
مردم در مناطق روستایی هنوز در حال خرید مواد غذایی مانند موز از سراسر جهان هستند و به همین دلیل ما به ابزارهای پیچیده و دقیقتری برای تجزیه و تحلیل نحوه مدیریت منابع محدود خود نیاز داریم. "
برای توسعه این ابزارها محققان ابتدا باید ردپای آب شهری را بهتر درک کنند. گرادی و همکارانش تصمیم گرفتند که دقیقاً همین کار را انجام دهند. گرادی گفت:
"ما تصویر کلی مصرف آب را بررسی کردیم. نه تنها آبی که از شیر شما خارج می شود, بلکه آبی که هر شهر برای تولید و مصرف مواد غذایی استفاده می کند. بنابراین هم استفاده مستقیم از آب و هم استفاده غیر مستقیم آب مدنظر است، که ما آن را ردپای آب شما می نامیم."

این محققان جریان کشاورزی، دامی و کالاهای صنعتی را بررسی کرده و با تطابق آن با محتوای داده ای مربوط به آب در وزارت کشاورزی ایالات متحده، سازمان زمین شناسی و اداره حمل و نقل ایالات متحده, موضوع را  تجزیه و تحلیل کردند. سپس تیم از این مقادیر برای محاسبه ردپای کلی آب برای هر شهر استفاده کرد.
آنچه آنها دریافتند این است که به طور متوسط​​، شهرهای بزرگتر با توجه به جمعیت خود آب کمتری مصرف می کنند.

گرادی گفت: "با افزایش جمعیت شهرها سرانه منابع آب کمتری مصرف می کنند، بنابراین شهرهای بزرگتر نسبت مصرف آب به سرانه جمعیت آنها کمتر می شود."

تسنوا مهجابین دانشجوی دکترای مهندسی عمران و محقق در این پروژه گفت که عوامل متعددی احتمالاً در این نتایج نقش دارند. مهجابین گفت:
"مصرف و تولید ردپای آب با تغییر ترکیب فعالیت های اقتصادی شهری با اندازه شهر گره خورده است، این نشان می دهد که شهرهای بزرگ خدمات گرا هستند و تمایل کمتری به صنایع بخش دوم دارند. این اجازه می دهد تا شهرهای بزرگ با انتقال فعالیت های اقتصادی پر مصرف به مناطق کم جمعیت، ردپای آب را کاهش دهند."
و اگرچه میزان مصرف کلی آب در ارتباط با اندازه شهر کاهش یافته است، محققان خاطرنشان کردند که همه انواع مصرف آب, رد پای کارآمدتری ندارند. آبی که از منابع آب سطحی یا زیرزمینی تهیه شده است، به طور عمده الگوهای آب و هوایی مربوط به آب را منعکس می کند و ارتباط کمی با جمعیت نشان می دهد. با این حال مقدار آب استفاده شده از بارندگی با افزایش تنوع، هم به طور مثبت (با انتقال وابستگی مصرف غذا به جمعیت به جای آب) و هم به طور منفی به مصرف کمک کرد.

در عین حال چندین استثنا بوجود آمد. به عنوان مثال نیواورلئان نسبت به این روند از نظر اندازه و جمعیت بسیار زیاد ردپای آب دارد، در حالی که لاس وگاس بسیار کمتر از میانگین تولید رد پای آب است. این تیم در تلاش برای کالبدشکافی دقیق تر نتایج، در حال پیگیری پیچیدگی این یافته ها است.

محققان امیدوارند که بتوانند از یافته های خود برای محک زدن شهرها و تعیین اهداف واقع بینانه برای حمایت از توسعه استراتژی های کاهش ردپای آب استفاده کنند. این اطلاعات همچنین می تواند برای سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری که در زمینه طراحی انگیزه های اقتصادی که از پایداری آب پشتیبانی می کند، ارزشمند باشد.

گرادی گفت: "یک شهر در کالیفرنیا هرچند می تواند یک کارزار بسیار قدرتمند داشته باشد تا مردم در زمان کوتاهتری دوش بگیرند و مصرف آب را کاهش دهند، اما در عین حال ممکن است آنها یک تولید کننده بزرگ غذا باشند. این لزوما چیز بدی نیست، اما اگر با هم به این موارد نگاه کنید، تصویری کامل تر از نحوه مدیریت منابع محدودی که در اختیار دارید, خواهید داشت  و همچنین استفاده درست از این منابع را در اولویت قرار می دهید."

در آینده محققان قصد دارند با ترکیب نتایج مکان های بیشتر و از جمله مصرف آب مورد نیاز برای تأمین برق مناطق مختلف، تجزیه و تحلیل خود را قوی تر کنند. آنها همچنین می خواهند انعطاف پذیری شبکه و ریسک شبکه را تجزیه و تحلیل کنند. در نهایت آنها امیدوارند بتوانند بستری را ایجاد کنند که نه تنها مردم ، بلکه مصرف دولتی و سازمانی را نیز بررسی کنند.

:منبع 
Science Daily
Main Article Link
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181007084047.htm