ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری های کشور 

جانشین رییس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰شهرداریهای کشور به معاونین امور عمرانی استانداری‌ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مسعو نصرتی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در اجرای مفاد ماده (25) آیین نامه مالی شهرداری‌ها و وظایف محوله به وزارت کشور، پس از جمع بندی نظرات ارسال شده وجلسات متعدد کارشناسی با جمعی از مدیران کل امور شهری و شوراهای استانداری‌، شهرداران، معاونین برنامه‌ریزی شهرداری‌های کشور و سایر کارشناسان مرتبط با موضوع، بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداری‌ها نهایی و برای اجرا در شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداری‌های کشور" مشتمل بر چهار فصل شامل راهبردها و سیاست ها، تکالیف بودجه ای، ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه و سامانه بودجه شهرداری ها که در چارچوب قوانین، مقررات و اهداف برنامه های توسعه کشور تنظیم شده، ابلاغ شده است.

نصرتی اضافه کرد: در این بخشنامه علاوه بر موضوعات اساسی و قوانین مرتبط، بر اتخاذ تدابیر لازم در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و کنترل آثار اقتصادی آن بر درآمد و هزینه های شهرداری، واگذاری بخشی از پروژهای مدیریت شهری به استارت آپ ها، شرکتهای دانش بنیان و صاحب فنآوری نیز تاکید شده است .

وی متذکر شد: شهرداری‌‌های سراسر کشور موظفند بودجه پیشنهادی سال 1400خود را در چارچوب دستورالعمل ابلاغی تهیه و پس از طی مراحل قانونی و تصویب، در سامانه بودجه شهرداری‌‌‌های کشور درج نمایند.