بانک اطلاعات جامع از خانواده‌های آسیب‌پذیر تهیه می شود

به گزارش ایمنا سامانه سنا شهرداری تهران با حضور سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، مشاور شهردار تهران، شهردار منطقه ۱۷ و تعدادی از مدیران شهری به منظور تهیه بانک اطلاعات جامع از خانواده های آسیب پذیر رونمایی شد.

این سامانه به عنوان یکی از زیرسامانه‌های سمات (سامانه مراکز اجتماعی تهران) بانک اطلاعاتی جامع برای نیازمندان و خانواده‌های کم برخوردار تهرانی است که به صورت خود معرف یا دگر معرف از طریق خانه‌های خدمات اجتماعی واقع در سرای محلات ثبت می‌شوند.

سعید صادقی مشاور شهردار تهران در ادامه این مراسم به تشریح سه فاز اصلی این سامانه پرداخت و گفت: فاز نخست شناسایی جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات است و فازهای بعدی شامل داشبورد مدیریتی و تحلیل اطلاعات و فاز آخر که اتصال به سرویس‌ها و نهادهای حمایتی برای به نتیجه رساند این فعالیت است. مرتبط ساختن افراد توانمند و ناتوان یکی از اولویت‌های اصلی این سامانه است و در این فرایند همکاری با ثبت احوال می‌تواند از حمایت‌های موازی جلوگیری شود.

هدف از راه اندازی این سامانه، شناسایی و سطح بندی خانواده‌های کم برخوردار، ایجاد ارتباط و حلقه وصل بین نیازمندان و توانمندان، تغییر ادبیات و نهادینه سازی مشارکت اجتماعی اخلاق شهروندی و نفاق، هم افزایی با سایر دستگاه‌های حمایتی در سطح شهر تهران و توزیع عادلانه خدمات ارائه شده به جامعه هدف است.

فرآیند ثبت اطلاعات نیازمندان در سامانه سناء به این ترتیب می‌باشد که اطلاعات خانواده‌های شناسایی شده توسط مدیر مرکز خدمات اجتماعی ثبت شده و سپس معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه مرحله تأیید آن را انجام خواهد داد و در آخر پس از بررسی‌های انجام شده پیرامون افراد نیازمند به صورت میدانی توسط کارشناسان سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی که مربوط به معاونت رفاه است ثبت نهایی می‌شود.

شایان ذکر است، این سامانه به صورت پایلوت در منطقه ۱۷ اجرا می‌شود و سامانه خانواده محور است و برخلاف سازمان‌هایی همانند بهزیستی و کمیته امداد که افراد انفرادی ثبت می‌شوند در این سامانه خانوار ثبت می‌شود.