استاندار قم بر الحاق ۶۳ هکتار زمین برای طرح اقدام ملی مسکن تاکید کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در مراسم آغاز عملیات بهره برداری و شروع عملیات اجرایی طرح های مسکن ملی ۵۰۹ هزار واحد مسکونی از طرح اقدام مسکن ملی و مسکن مهر استاندار قم گفت: در استان قم نیز در رابطه با طرح اقدام ملی مسکن ۴۴۰۰ نفر ثبت نامی داشتیم که از این تعداد ۳۲۱۲ نفر تایید نهایی شدند و ۲۲۸۹ نفر واریز وجه نمودند.

سرمست با اشاره به تخصیص ۳۱ هکتار زمین برای موضوع طرح اقدام مسکن ملی افزود: ۶۳ هکتار زمین برای خانه دار شدن تعداد بیشتری از شهروندان به این اراضی الحاق شد. در صدد هستیم تا با اضافه کردن اراضی مورد نیاز، بتوانیم به تقاضای انبوهی که وجود دارد، پاسخگو باشیم.