فراخوان شماره 332 - مطالعه و بررسی پارکینگ‌های اختصاصی- محله‌ای در منطقه 17 و تدوین نظام نامه و برنامه عملیاتی

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

شماره فراخوان: 332

موضوع فراخوان: مطالعه و بررسی پارکینگ‌های اختصاصی- محله‌ای در منطقه 17 و تدوین نظام نامه و برنامه عملیاتی

واحد متولی: مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق

نام و نام خانوادگی و شماره تماس کارشناس مسئول واحد متولی: سرکار خانم حاجی آقایی با شماره تماس 22392080 داخلی 184

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1 آذرماه 1399

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره 32، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف،

دبیرخانه مرکز، کدپستی 1964635611، تلفن: 3-22392080-021

سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌های کارشناسی و بالاسری): 120,000,000 تومان به حروف معادل (یک میلیارد و دویست میلیون ریال)

مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.

شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: 700787639916 بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد 502

برای مشاهده اطلاعات تکمیلی کلیک کنید.