هویت تاریخی میراثی 9 روستای جنگل نشین شهرستان ورزقان

علیرضا قوچی، معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: به دنبال بازدید از ۹ روستای جنگل نشین شهرستان ورزقان، مراتب لازم برای ثبت روستاهایی نظیر ونستان، کرینگان، ملک طالش و ... در فهرست آثار ملی، بدون دخل و تصرف در کالبد اصلی بناها، بررسی و در دستور کار قرار گرفت و الگوهای معماری برای مرمت و ارائه خدمات به ساکنین روستاها ارائه خواهد شد که به دنبال آن بخشداری براساس الگوهای اعلام‌شده مجوز مرمت و بهسازی بناها را صادر خواهد کرد.

وی با بیان این‌که حفاظت از مواریث و بافت تاریخی وظیفه تمامی ارگان‌های دولتی، خصوصی و اجتماعی است، ادامه داد: با توجه به این‌که در حفاظت از بافت تاریخی نقش تمامی ارگان‌ها مهم است، از این‌رو در راستای حفظ مواریث تاریخی، فرهنگی و کالبدی 9 روستای جنگل نشین ورزقان، اقدامات لازم در حال انجام است.

قوچی با بیان این‌که هویت فیزیکی و معماری 9 روستای جنگل نشین شهرستان ورزقان دارای ارزش‌های مهم معماری است، گفت: دارا بودن الگوی بصری و زیباشناختی منطبق با عملکرد زیستی و معیشتی و استفاده از مصالح و دانش بومی در ساختار، از شاخص‌های ارزشمند روستاهای جنگل نشین ورزقان بوده که به‌عنوان مزیتی برای ثبت ملی و حفظ آن به‌وجود آورده و منجر به دوام و قوام خانه‌های تاریخی آن شده است.