بررسی ترافیک شهرهای کشور در شورای عالی هماهنگی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ یکصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، چهارشنبه این هفته، ۲۸ آبان ماه برگزار می شود. در این جلسه مطالعات طرح جامع حمل ونقل شهر تهران و اقدامات شهرداری تهران درخصوص کاهش آلودگی هوا از منابع متحرک و طرح LEZ؛ مورد بحث و بررسی اعضای شورا قرار می گیرد.

همچنین در این نشست پیشنهاد شهرداری همدان درخصوص راه اندازی سامانه تراموای شهر همدان مورد بررسی قرار می گیرد.  شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به منظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم وبهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند‌ طراحی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرهای کشور بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به ریاست معاون عمرانی وزیر کشور تشکیل می شود و مصوبات آن پس از تایید وزیر کشور قابل اجرا می باشد.