راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری اهواز

سامانه شفافیت شهرداری اهواز راه اندازی شد. شهردار اهواز ضمن اعلام این خبر گفت: شفافیت راهکاری اخلاق مدار و اصولی در راستای اعتمادسازی میان شهروندان و مدیریت شهری و ابزاری مناسب جهت نظارت شهروندان بر عملکرد سازمانهاست.

این شیوه کم هزینه ترین و مطمئن ترین ساز و کار برای مقابله با فساد، پیشگیری از جرم و ارتقا مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولین و جلوگیری از هرگونه تبعیض و بی عدالتی است.
اگرچه شفافیت به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد و به صورت بی برنامه و نامنظم نیست، بلکه باید اطلاعات مناسب در زمان مناسب، در قالب مناسب، با کیفیت مناسب و در محل مناسب به مخاطب موردنظر ارائه شود. لذا وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده است.

شهرداری اهواز نیز با تکیه بر این شعار که "هیچ چیز پنهانی از مردم نداریم" اقدام به راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری با هدف پیشگیری و مبارزه با ایجاد فساد و همچنین ارتقا اعتماد میان مردم و مسئولین و حرکت در مسیر ابهام زدایی و جلب مشارکتهای شهروندان در حل مسائل شهری کرده و کلیه قراردادهای کلان، بودجه، پروژه ها و وضعیت ارائه خدمات شهری در مناطق را بر روی سامانه شفافیت به صورت مستمر و به روز ارائه می دهد.

امید که این اقدام گامی موثر در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی به شهروندان عزیز اهوازی بوده و توسعه شهری را به دنبال داشته باشد.

موسی شاعری

شهردار اهواز