فاز دوم کارخانه بازیافت مشهد به بهره برداری می رسد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، ابوالفضل کریمیان در مراسم بهره برداری از فاز دوم کارخانه بازیافت کاغذ، اظهار کرد: این کارخانه با ظرفیت روزانه 25 تن رول کاغذ کرافت و اعتبار 120 میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل مشهد افزود: مجتمع صنعتی بازیافت مواد و انرژی شماره یک سازمان مپ به عنوان بزرگترین خوشه صنعتی بازیافت کشور به شمار می رود و در راستای بهسازی، نوسازی و توسعه این مجموعه اقدامات دیگری نیز انجام گرفته است که می توان به گازرسانی به صنایع مستقر در مجتمع صنعتی با احداث ایستگاه گاز و شبکه داخلی با ظرفیت 400 متر مکعب بر ساعت همچنین حفاری 16 حلقه چاه بیوگاز و خطوط جمع آوری و انتقال گاز به نیروگاه و تولید برق به منظور دبی بیوگاز استحصالی اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد بیان کرد: باتوجه به اینکه روزانه 18 هزار تن خاک و نخاله ساختمانی در شهر مشهد تولید می شود و به منظور اصلاح مسیر تردد این کامیون ها و ماشین آلات، آسفالت محل تردد آن نیز در جهت افزایش رضایتمندی رانندگان صورت گرفته است. کارخانه بازیافت آسفالت نیز در مجتمع صنعتی با فناوری جدید و اصلاح خط و ترکیب جدید از کلوخه و ترانشه با ظرفیت 120 تن در روز گام موثری در جهت صرفه جویی و کمک فعالیت های عمرانی شهر برداشته است.

وی تصریح کرد: در یک ماه گذشته فعالیت های دیگری نیز در حوزه مدیریت پسماند محقق شده است. جمع آوری هوشمند پسماندهای بازیافتی، افزایش ناوگان ماشین آلات خدمات شهری به ارزش 220 میلیارد ریال از دیگر فعالیت های شاخص اخیر در زمینه مدیریت پسماند به شمار می رود.