ابلاغ رتقاء جدید تقسیمات کشوری به استانداران

دکتر رحمانی فضلی ارتقاء جدید تقسیمات کشوری را به استانداران ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در ابلاغیه ای به معتمدیان استاندار خراسان رضوی با انعکاس مصوبه هیات وزیران، مبنی بر ایجاد شهرستان گلبهار، بخش های سیدآباد، دستور داد؛ با توجه به رادکان وگلمکان و دهستان های حکیم آباد، سید آباد، غیاث آباد و نوبهار قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرائی آن اقدام لازم در این زمینه دنبال شود.

 

همچنین دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در ابلاغیه ای به سلیمانی دشتکی استاندار ایلام با انعکاس مصوبه هیات وزیران، مبنی بر ایجاد شهرستان چوار، بخش بولی و دهستانهای چکر و حاجی بختیار دستور داد؛ با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرائی آن اقدام لازم در این زمینه دنبال شود.

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در ابلاغیه ای دیگر به طالبی استاندار یزد با انعکاس مصوبه هیات وزیران، مبنی بر ایجاد بخش چاهک در تابعیت شهرستان خاتم دستور داد؛ با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرائی آن اقدام لازم در این زمینه دنبال شود.