تدوین گزارش عملکرد سه ساله دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات (۱۳۹۹-۱۳۹۶)

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، عباس کرکه آبادی مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در رابطه با اقدامات انجام شده توسط این دفتر در سه سال اخیر اعلام کرد: تبدیل نیروی انسانی به "سرمایه انسانی" عامل کلیدی در بسترسازی مدیریت پایدار و به تبع آن ایجاد درآمدهای پایدار در حوزه شهرداریها و دهیاریها و توسعه پایدار شهری و روستایی است.

وی ادامه داد: در همین راستا، امروزه "توانمندسازی منابع انسانی، الکترونیکی کردن خدمات و استفاده از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و هوشمندسازی فعالیتها" عنصری مهم و اساسی در زمینه تحقق اهداف و ماموریتهای سازمانی شهرداریها و دهیاریها در حوزه های متعدد خدماتی،‌ حمل‌ونقل، توسعه عمرانی و کالبدی،‌ مدیریت پسماند و ... میباشد. در همین ارتباط، "دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات" به عنوان بخشی از ساختار سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در راستای تحقق بخشی به ماموریتهای کلان وزارت کشور و سازمان، وظیفه اصلی پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرحهای تحول و اصلاحات اداری و برنامه ریزی جهت توسعه فناوری اطلاعات در نظام اداری و نوسازی اداری شهرداریها و دهیاریهای کشور را برعهده دارد.

کرکه آبادی افزود: این دفتر مبتنی بر ماموریتهای سازمانی و شرح وظایف قانونی،‌ اسناد فرادستی و اتخاذ رویکرد مشارکتی و تعاملی، ‌چالشهای حوزه منابع انسانی، تشکیلات و فناوری اطلاعات را شناسایی نموده و به دنبال آن ضمن تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی،‌ اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت را به منظور تحقق بخشی به ماموریتهای محوله بررسی و پیگیری نموده که چکیده ای از آنها در 3 سال گذشته در «گزارش عملکرد سه ساله دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات(1399- 1396)» ارائه گردیده است.

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور اضافه کرد: این مستند می تواند مجموعه یکپارچه ای از اقدامات صورت گرفته و آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی را در اختیار استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور قرار دهد. ساماندهی نیروی انسانی و بهبود وضعیت نیروهای غیررسمی، شیوه پرداخت حقوق کارکنان قراردادی،‌ ایجاد ساختارهای پویا و کیفی برای انجام وظایف و ماموریتهای شهرداریها، بازنگری در سامانه های موجود شهرسازی و نوسازی،‌ دهیاریها و ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی از اساسی ترین موضوعاتی است که تا حصول نتایج کامل پیگیری های آن ادامه خواهد یافت.

وی خاطر نشان ساخت: هر یک از اقدامات و پیگیریهای انجام شده متعاقبا بصورت گزارش مجزا تبیین خواهد شد.