رای مثبت به ارائه تخفیف به مستاجران شهرداری در روزهای کرونایی

صبح امروز اعضای شورای اسلامی شهر تهران یک فوریت لایحه شهرداری تحت عنوان "اصلاح ماده 11 مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا" را روی میز بررسی قرار دادند.

عبدالحمید امامی - معاون مالی و اقتصاد شهرداری در دفاع از این لایحه گفت: گسترش ویروس کرونا سبب شده که درآمدهای مستاجرین شهرداری در غرفه‌ها و ترمینال‌ها و ... کاهش پیدا کند و آنها از شهرداری خواستند که در پرداخت اجاره بها به آنها تخفیف بدهد."

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران بدون بیان مخالفت یا موافقت به یک فوریت لایحه پیشنهادی شهرداری در خصوص اصلاح ماده 11 مصوبه بسته محرک رای مثبت دادند و این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شد.