طرح‌های توسعه روستایی با محوریت مشاغل خرد و توانمندسازی روستاها

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی زینی‌وند در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۹۹ به مدیران کل تاکید کرد که شخصا در کارگروه‌های زیربنایی و آمایش با توجه به تصمیم‌گیری برای آینده استان حضور یابند.

وی افزود: در صورتی به ناچار مدیر امکان حضور در این کارگروه‌ها را ندارد، معاون تخصصی خودشان را به عنوان نماینده تام‌الاختیار به جلسه بفرستند. در جلساتی که ریل‌گذاری استان را برای ۲۰ سال آینده دارند، نمی‌توان با بی‌اعتنایی از کنار آن گذشت.

استاندار کرمان با اشاره به تدوین و تصویب منظومه‌های توسعه روستایی بخش مرکزی سیرجان و بخش مرکزی منوجان ابراز داشت: ما جزو کشورهایی هستیم که بیشترین حجم پول ارزان در قالب‌های مختلف برای اشتغال تزریق کردیم، اما شغلی هم ایجاد نشده است. مشاغل روستایی را باید با محوریت مشاغل خرد بر مبنای توانمندسازی مردم روستاها و با تعریف زنجیره اشتغال ببینیم. در تدوین منظومه‌ها اول باید بازار فروش محصولات شغل‌ها دیده شود، پول به تنهایی شغل ایجاد نمی‌کند و تنها جزو کوچکی از ایجاد اشتغال است، حتما در طرح های منظومه بازار فروش هم لحاظ شود. باید برنامه‌ای پیش روی ما باشد و اگر ایراداتی هم دارد، مشاور طرح در اصلاح آنها نهایت همکاری را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه در طرح‌های منظومه‌های روستایی باید بازار فروش، توانمندسازی و ایجاد شغل خانگی محور قرار گیرد، تصریح کرد: تخلیه روستاها، کشور را با بحران روبه‌رو کرده است، لذا فرمانداران در این زمینه به جد ورود کنند و طرح منظومه‌های روستایی جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهند.