تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری شهرکرد

به گزارش ایمنا، بهادر عبدالغنی اظهار کرد: برنامه پنج ساله مجموعه مدیریت شهری باید با تعامل و هم‌فکری انجام و دارای ضمانت اجرایی باشد چراکه در سال‌های گذشته برنامه‌هایی تدوین شده اما قابلیت اجرا نداشته است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه برش بودجه سال آینده باید براساس برنامه ۵ ساله تهیه و تدوین شود، افزود: طرح جامع شهرکرد و طرح جامع ترافیک در حال تهیه و تدوین است که امیدواریم با تعامل و همفکری و با تدوین این برنامه‌ها بتوانیم در راستای توسعه و پیشرفت شهر گام مؤثری برداریم. در راستای رفع مشکلات شهر دغدغه‌هایی وجود دارد که باید بتوان با برنامه‌های جامع و برنامه ۵ ساله راهبردی عملیاتی این مشکلات را رفع کنیم.

عبدالغنی با بیان اینکه اقلیم و توپوگرافی شهر به گونه‌ای است که می‌توان پروژه‌های مختلفی را تعریف و اجرا کرد، ادامه داد: در مباحث شهر هوشمند و شهرسازی برنامه پنج ساله باید بتواند کمک کننده باشد و همزمان اجرای طرح‌های عقب‌نشینی در مباحث بودجه‌ای مدنظر قرار گیرد.