تمبر شهر دوستدار کودک در اصفهان رونمایی می شود

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: به زودی تمبر شهر دوستدار کودک با همکاری اداره کل پست استان رونمایی خواهد شد. بر اساس آنچه در برنامه‌های وزارت کشور در تفاهمنامه‌ای بین شهرداری اصفهان و یونیسف تعیین شد، اصفهان به عنوان نخستین شهر دوستدار کودک ایران، فعالیت خود را از سال ۹۷ به صورت جدی در معاونت شهرسازی آغاز کرد.

به گزارش ایمنا، حسینی نیا افزود: بر اساس آنچه در برنامه‌های وزارت کشور لحاظ شده بود، باید در گام نخست، برنامه اقدام توسط شهرداری اصفهان تهیه شده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر، برای تصمیم‌گیری به وزارت کشور ارسال می‌شد که این اقدامات شد. در اهداف و راهبردهایی که سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ بر اساس شاخصه‌ها مشخص شده، هدف دوم تحت عنوان افزایش فرصت‌های بازی، سرگرمی و ورزشی بود که در راهبردهای آن برگزاری طراحی تمبر کودک است.


وی با اشاره به برگزاری جشنواره نقاشی حقوق کودک توسط معاونت فرهنگی در سال گذشته و ابتدای سال‌جاری با موضوع شهر اصفهان و نقش مدافعان سلامت در ارتقای سلامت بچه‌ها، گفت: با توجه به اینکه از یک سو در برنامه اقدام باید مسابقه طراحی تمبر کودک توسط معاونت شهرسازی و معماری برگزار می‌شد و از سوی دیگر معاونت فرهنگی، جشنواره مرتبطی برگزار کرده بود، برای مشارکت کودکان و لزوم آشنایی آنها با مباحث نوشتاری و پست، در بین آثار ارسالی به جشنواره ۱۰ اثر برگزیده شد تا تحت عنوان تمبر کودکان رونمایی شود.

حسینی‌نیا خاطرنشان کرد: تفاهمنامه‌ای بین معاونت شهرسازی و معماری و اداره کل پست امضا شد و رونمایی از تمبر شهر دوستدار کودک به عنوان اقدامی بین حوزه‌ای و فرابخشی به طور مشترک انجام خواهد شد.