تمدید مهلت ارائه پیشنهاد فراخوان ترجمه کتاب دانشنامه بین المللی خانه و مسکن

مهلت ارائه و تحویل پیشنهادات فراخوان شماره 328 - ترجمه کتاب دانشنامه بین المللی خانه و مسکن با عنوان International Encyclopedia of Housing and Home تا پایان وقت اداری روز شنبه 17 آبان 1399 تمدید شد.

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد، مجری ترجمه کتاب مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP و فایل‌های انتخابی از متن کتاب برای ترجمه، در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه 17 آبان 1399 (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌شود و صرفاً در وقت اداری امکان تحویل پیشنهادها وجود دارد)

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره 32، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی 1964635611، تلفن: 3-22392080-021

سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌های کارشناسی و بالاسری): 360,000,000 تومان به حروف معادل سه میلیارد و ششصد میلیون ریال

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به آدرس https://b2n.ir/358039 مراجعه نمایید.