آشنایی با طرح های توسعه شهری (هادی، جامع، تفصیلی)

آشنایی با طرح های توسعه شهری (هادی، جامع، تفصیلی)

نویسندگان: محمد میره ای و حسین کلانتری خلیل آباد

موضوع: توسعه شهری

ناشر: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰

تعداد صفحات: ‎ 284صفحه

کتاب آشنایی با طرح های توسعه شهری (هادی، جامع، تفصیلی) از سری منابع آموزشی شهرداری می باشد که توسط محمد میره ای و حسین کلانتری خلیل آباد در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است. این کتاب جزو منابع آزمون استخدامی شهرداری بوده و انتشارات سازمان شهرداری های کشور می باشد.
فهرست مطالب:
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
فصل دوم: تاریخچه برنامه های توسعه شهری در ایران
فصل سوم: تهیه طرح های جامع، هادی، تفصیلی و آمایش سرزمین
فصل چهارم: فرآیند تصویب طرح های جامع، هادی و تفصیلی
فصل پنجم: انواع نقشه های شهری و علائم مربوطه
فصل ششم: انواع کاربری اراضی شهری
فصل هفتم: حمل و نقل و ترافیک و نقش آن در تهیه طرح های توسعه شهری
فصل هشتم: معیارهای ارزیابی عملکرد

درباره نویسنده
محمد میره ای
تحصیلات
دکتری, 1388, جغرافیا و برنامه ریزی شهری, دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد, 1384, جغرافیا و برنامه ریزی شهری, دانشگاه تهران
کارشناسی, جغرافیای شهری, تربیت معلم تهران

فعالیت‌های اجرایی
دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم، 1393/07/22، 1396/07/22، ایران، تهران
عضو کمیته ارزیابی کیفیت پردیس فارابی، 1396/03/09، 1398/03/09، ایران، قم
عضویت در کارگروه نام گذاری تقسیمات استان قم، 1399/04/08، 1401/04/07، ایران، قم
عضو کارگروه فضای سایبر و رسانه پردیس فارابی دانشگاه تهران، 1399/05/04، 1401/05/03، ایران، قم

حسین کلانتری خلیل آباد
سمت های علمی و اجرایی Hossein Kalantari Khalil Abad در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور
دانشیار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی
شرکت در کنفرانس ها و نشست های معتبر ایران
رئیس کنفرانس همایش کشوری کووید ۱۹، دستاوردها، تهدیدها و فرصت های پیش رو
رئیس کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی

سایر آثار
میره ای م. (1393). سکونتگاه های غیررسمی(ازمفاهیم تا راه حل). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی .
کلانتری خلیل آباد ح. ، میره ای م. ، عسکری م. و حیدری ع. (1394). مدیریت بحران طوفان ماسه در ایران(راهنمای عملیاتی در شبکه حمل و نقل جاده ای). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی .
میره ای م. ، آقاصفری ع. ، علوی قصونی ج. و علوی قصونی ج. (1394). درآمدی بر نقش و عملکرد اقتصادی شهرها. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی .
میره ای م. ، خان محمدی هزاوه ح. ، نوده فراهانی م. ، پرنیان ح. و فتحي ا. (1398). منظر شهری (از مفهوم تا واقعیت). اراک: دانشگاه صنعتی اراک .
طراحی پیاده راه و تأثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها، مطالعه موردی پیاده راه تربیت تبریز دو فصلنامه مطالعات معماری ایران 1395
2 دریافت فایل PDF مقاله بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر تهران فصلنامه شهر ایمن 1397
3 دریافت فایل PDF مقاله ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات انسان ساخت (نمونه موردی: فرودگاه های بین المللی غیر نظامی)

نمونه سایت های تهیه کتاب
نواندیشان
کتابناک