خدمات شهری (آنچه یک شهردار باید بداند)

خدمات شهری

نویسنده: عبدالرضا عباس‌زاده

موضوع: شهرداری، قوانین و مقررات، خدمات شهری

ناشران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، انتشارات: راه‌دان

تاریخ انتشار: 1390

تعداد صفحات: 229 صفحه

معرفی کتاب
کتاب خدمات شهری (جلد دوم آنچه یک شهردار باید بداند) نوشته عبدالرضا عباس زاده می باشد که درسال 1390 توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منتشر شده است.

سایر آثار
معاملات در شهرداری
قوانین اداری مرتبط با شهرداری
آشنایی با وظایف و اختیارات شهردار و نحوه انتخاب و شرایط احراز شهردار

نمونه سایت های تهیه کتاب
کتاب سیتی
گیسوم