اصول بهداشت و محیط زیست آرامستان ها

اصول بهداشت و محیط زیست آرامستان ها

نویسنده: قاسم علی عمرانی

موضوع: اهمیت، مکانیایی، آلودگی های احتمالی، قوانین، مقررات و شناخت آرامستان های موجود در ایران

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ انتشار: 1391

تعداد صفحات: 198 صفحه

درباره کتاب
این کتاب به اهمیت، مکانیایی، آلودگی های احتمالی، قوانین، مقررات و شناخت آرامستان های موجود در ایران پرداخته است و توسط دانشگاه آزاد واحد استهبان منتشر شده است و یکی از مهم ترین مراجع در این حوزه است.

درباره نویسنده
قاسم علی عمرانی متولد ۱۳۱۷ در شهر اصفهان بود و در سال 1398 درگذشت. به دلیل تالیف بالغ بر ۲۰ عنوان کتاب و ۷۰ مقاله علمی و پژوهشی با موضوع مدیریت محیط زیست و پسماند و ۵۰ سال حضور موثر در این حوزه به عنوان پدر علم مهندسی مواد زائد و بازیافت و پدر علم پسماند ایران شناخته می شود.

دکتر عمرانی دوره کارشناسی ارشد و دکتری خود را در سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۳ در آلمان سپری کردند و پس از بازگشت به ایران  به مدت ۳ سال در سازمان محیط زیست تهران و ۸ سال در مجتمع محیط زیست دانشگاه بوعلی سینا همدان به عنوان مشاور و کارشناس ارشد مشغول به کار شدند.

بعد از آن، به مدت ۲۳ سال (۱۳۸۵ – ۱۳۶۳) در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول تدریس و تحقیق در زمینه مواد زائد بوده و مقالات و کتب مختلفی را دراین زمینه تهیه وتالیف نمودند. از آن به بعد در سمت استاد تمام بازنشسته شده و  همواره موفق به شرکت در مجامع علمی، انجمن های تخصصی محیط زیست بوده و مانند سابق، مشغول تدریس و تحقیق در دانشکده محیط زیست و انژری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بودند.

وی در طول حیات خود ۱۸ جلد کتاب در زمینه­ های مختلف مدیریت پسماند تالیف نمودند و کتاب های ایشان، همواره از منابع مهم علمی و عملی در زمینه مدیریت مواد زائد بوده است.

سایر آثار
• واژه نامه تخصصی مواد زاید جامد
• بیوکمپوست و توسعه آن در مناطق روستایی
• مواد زائد جامد (بازیافت)
• مدیریت زباله های شهری
• مبانی آلودگی خاک
• مواد زائد خطرناک

نمونه سایت های تهیه کتاب
گیسوم