ممیزی تمامی مناطق شهرداری تهران تا پایان سال

شینا انصاری در نشست اختتامیه ممیزی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ گفت: تعهدپذیری و مسئولیت پذیری برای اجرای برنامه های محیط زیستی موجب بهبود وضعیت و اثرگذاری بیشتر برنامه ها می شود.

به گزارش ایسنا، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به الزام شهرداری تهران به استقرار نظام مدیریت محیط زیست برابر مصوبه شورای اسلامی شهر گفت: پایش و مانیتورینگ مستمر، راهبری فرایندها و نگهداشت سیستم ها از موضوعاتی است که باید به صورت مداوم حتی پس از اخذ گواهینامه نظام مدیریت محیط زیست پیگیری شوند.

انصاری با اشاره به اینکه تا پایان سال تمامی مناطق شهرداری تهران ممیزی می شوند، اظهارکرد: باید مسائل و مشکلات مدنظر در نظام مدیریت محیط زیست عارضه یابی شوند. نباید همه تلاش ها بر دوش واحد محیط زیست باشد بلکه لازم است دیگر واحدها با تعاملات بین بخشی به موضوعات محیط زیستی و نظام مدیریت محیط زیست توجه کنند.

در ادامه این نشست پیمان پورنصر- شهردار منطقه ۱۶- اظهار کرد: ثبات مدیریتی در حوزه محیط زیست و استفاده از متخصصان این حوزه، دو مقوله ای است که باعث ارتقای کیفیت محیط زیست در این منطقه شده است. این ممیزی کمک می کند تا نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را رفع کنیم تا بتوانیم شاهد اقدامات موثرتری در منطقه باشیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، وی ادامه داد: محیط زیست یک موضوع فرابخشی است و مختص یک واحد نیست بنابراین نباید صرفا با دید سازمانی و اداری به آن نگاه کرد.