شهرداری آمل

در سال 1302 از سوی وزارت کشور، ابلاغی برای آقای دکتر محمود حکیمی که ریاست مرکز بهداشت را نیز به عهده داشتند، صادر شد که او به عنوان ریاست بلدیه، منصوب شد. بلدیه آمل، فعالیت خود را با 3 نفر پرسنل آغاز کرد که مسئولیت نظافت و رفت ‌و‌ روب خیابان ها و بهداشت محیط شهر را به عهده داشتند. سید حمید هاشمی؛ شهردار فعلی آمل است.
(برای آشنایی با شهر آمل کلیک کنید.)

منبع
شهرداری آمل