شهرداری بندر انزلی

شهرداری بندر انزلی، سازمانی دولتی است که قدمت آن به سال ۱۲۹۶ هجری شمسی باز می‌گردد که با نام بلدیه بندر انزلی، تأسیس شد و اداره شهر بندر انزلی را عهده‌دار شد. در آن زمان، عبدالعلی سرخی کهن ریاست بلدیه انزلی را بر عهده داشت.
(برای آشنایی با شهر بندر انزلی کلیک کنید.)

بنای شهرداری بندر انزلی
ساختمان کنونی شهرداری بندرانزلی در دو طبقه در سال ۱۳۰۸ و در زمان ریاست آقای روشن تأسیس شد.

فهرست شهرداران بندر انزلی
۱. غلام علی امین طهماسبی
۲. لطفعلی خان
۳. میرزا آقا جعفر
۴. عبدالعلی سرخی کهن
۵. فتح اله خان سیامک
۶. مشیر نوروزی بهمن
۷. غلام علی امین طهماسبی
۸. مجیب دختر
۹. آقا خان حاکمی
۱۰. فتح اله سیامک
۱۱. محمد تقی وهاب زاده
۱۲. عبدالعلی سرخی کهن از
۱۳. حسن آقا قاسم زاده نیکو
۱۴. محمد علی روشن از تاریخ
۱۵. نصراله مستشاری
۱۶. فتحعلی محصص
۱۷. غلام علی مفتاح
۱۸. حسین موثقی
۱۹. غلام حسین سمیعی
۲۰. شاپور میهنی
۲۱. مهندس محمد باقر خوش الکان
۲۲. محمد تقی وهاب زاده حدیدی
۲۳. محمد علی ناظمی
۲۴. سید رضاعون جزایری
۲۵. محمد تقی ابوقداره
۲۶. فریدون طالب پور
۲۷. محمد مهدی عینی
۲۸. محمد تقی مرتضوی
۲۹. امیر هوشنگ محتشم 
۳۰. افراسیاب گرجی
۳۱. مهدی عدل
۳۲. محمد باقر پارسی
۳۳. عبدالعلی بیگدلی
۳۴. حسن قنبری
۳۵. فرهنگ ابراهیم پزشکی
۳۶. محمد تقی بحرپیما
۳۷. سرهنگ ناصر وزیری 
۳۸. قاسم جزیره ای
۳۹. طاهر خوش خلق 
۴۰. روان رمضانی
۴۱. حمید حسینی 
۴۲. مهندس محمدرضا صیاد
۴۳. علی اصغر پوررزاز
۴۴. محمد باقر عارف احمدی 
۴۵. محمد باقر خوانساری
۴۶. صفر علی ابراهیمی 
۴۷. رحمان انصاری جوینی 
۴۸. عبدالله سوادی
۴۹. مهندس اکبربهنام جو 
۵۰. فریدون برهانی 
۵۱. شمس الدین پورباقری
۵۲. غلامرضا جوادپور 
۵۳. عباس محمد خواه
۵۴. احمد حکیمی نژاد
۵۵. سید بدرالدین بدری
۵۶. رضا کهالی نام 
۵۷. سید بدرالدین بدری
۵۸. عسگر فلاح مقدم
۵۹. سید تقی موسویان
۶۰. رضا پورشعبان  
۶۱. موسی فکور
۶۲. حسن پورقربان 
63. مهدی خلیلی
64. بدرالدین بدری

منبع
ویکی پدیا