شهرداری کرمانشاه

بلدیه کرمانشاه در زمان قاجار در میان سال‌های ۱۲۷۹ تا ۱۲۹۰ در محل دیوانخانه تشکیل شد که وظایف آن، رفت و روب کردن خیابان‌های پر رفت‌ و آمد و روشن کردن چراغ‌های پیه‌سوز خیابان‌ها بوده‌ است که این وظایف تا زمان اولین شهردار، اسدالله خان فزونی، به همین شکل اداره می‌شود که وی در زمان شهرداری‌ اش به ایجاد خیابان شاه‌ بختی از اجلالیه تا سه‌ راه پهلوی (شریعتی)، سنگفرش خیابان‌های شهر و نصب فانوس‌های نفتی در معابر شهر اقدام می‌کند. کرمانشاه از زمان ساخت بلدیه در سال ۱۲۹۹ تاکنون، ۷۴ شهردار داشته‌ است.
(برای آشنایی با شهر کرمانشاه کلیک کنید.)

ساختمان شهرداری کرمانشاه در سال ۱۸۹۷ میلادی توسط سفارت انگلیس جهت کنسولگری تأسیس شده‌ است که در سال ۱۳۳۷ توسط شهردار وقت؛ سلطان محمد دولتشاهی، برای ساختمان شهرداری که قبلا در میدان شهرداری سابق قرار داشته‌ است، خریداری می‌شود. هم‌ اکنون شهر کرمانشاه از نظر تقسیمات منطقه‌ ای شهرداری، به ۸ منطقه شهرداری تقسیم شده‌ است.

معابر سطح شهر
سرانه فضای سبز(هکتار)
  ۸٫۸۱
تراکم (براساس جمعیت)
۸۳٫۵ در هکتار
تعداد میدان‌ها
۳۴
تعداد پارک‌ها
۱۶۵
تعداد خیابان‌ها
۶۵۵
تعداد شهرک‌ها
۶۷
تعداد کوچه ها
۵۲۱۰
تعداد بلوارها
۱۰۳
تعداد بن‌ بست‌ها
۲۴۷۱

فهرست شهرداران شهر کرمانشاه
۰۱ حسن شقاقی ۱۲۹۹ -۱۳۰۰ شهردار بلدیه
۰۲ محمد خان امیر شوکت ۱۳۰۰- ۱۳۰۱ کفیل بلدیه
۰۳ ابوالفتح میرزا ۱۳۰۱- ۱۳۰۴ رئیس بلدیه
۰۴ علی فتوحی ۱۳۰۴- ۱۳۰۵ رئیس بلدیه
۰۵ اسداله خان فزونی ۱۳۰۵- ۱۳۰۶ شهردار
۰۶ ابراهیم مفضد درخشان ۱۳۰۶- ۱۳۰۷ شهردار
۰۷ نصرت الله مستشاری ۱۳۰۷- ۱۳۰۸ شهردار
۰۸ زین الدین قیاسی ۱۳۰۸- ۱۳۰۹ شهردار
۰۹ اسدالله شهاب الدوله ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ شهردار
۰۱۰ یاور فروهر ۱۳۱۰- ۱۳۱۱ شهردار
۰۱۱ میرزا مسعود خان وداد ۱۳۱۱ -۱۳۱۲ شهردار
۰۱۲ حسنعلی اشرفی ۱۳۱۲- ۱۳۱۳ شهردار
۰۱۳ دکتر جهانسوزی ۱۳۱۳- ۱۳۱۴ شهردار
۰۱۴ احمد جهانشاهی ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ شهردار
۰۱۵ محمدرضا رسولی ۱۳۱۵- ۱۳۱۶ شهردار
۱۶ ۰ تقی مدحت ۱۳۱۶- ۱۳۱۷ شهردار
۱۷ ۰ حسام الدین عارفی ۱۳۱۷- ۱۳۱۸ شهردار
۰۱۸ اسکنر آوشید ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ شهردار
۰۱۹ عباس صدر ۱۳۱۹ -۱۳۲۰ شهردار
۰۲۰ مرتضی ابوذر ۱۳۲۰- ۱۳۲۱ شهردار
۲۱ ۰ فیض الله اعظم زنگنه ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ شهردار
۰۲۲ مسعود فزونی ۱۳۲۲ -۱۳۲۳ شهردار
۰۲۳ علی اصغر محمدی ۱۳۲۳- ۱۳۲۴ شهردار
۲۴ ۰کاظم شریفی ۱۳۲۴- ۱۳۲۵ شهردار
۰۲۵ ارسلان فرهنگ ۱۳۲۵- ۱۳۲۶ کفیل شهرداری
۰۲۶ عباس صدر ۱۳۲۶- ۱۳۲۷ شهردار
۲۷ ۰جهانسوز خاقانی ۱۳۲۷- ۱۳۲۸ شهردار
۰۲۸ علیرضا بهزادی ۱۳۲۸- ۱۳۲۹ شهردار
۲۹ ۰مهدیقلی صاحبقرانی ۱۳۲۹-۱۳۳۰ شهردار
۰۳۰ عباس استقامت ۱۳۳۰ -۱۳۳۱ شهردار
۳۱ ۰ احمدمختار معصومی ۱۳۳۱- ۱۳۳۲ شهردار
۳۲ ۰ محمد علی ملک ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ شهردار
۳۳ ۰ موسی آروند ۱۳۳۳- ۱۳۳۴ شهردار
۳۴ ۰ مهدی رئوفی ۱۳۳۴- ۱۳۳۶ شهردار
۳۵ ۰ سلطان محمد دولتشاهی ۱۳۳۶- ۱۳۳۷ شهردار
۳۶ ۰ علی اصغر تیموری ۱۳۳۷- ۱۳۳۸ شهردار
۰۳۷ امان الله کیهان ۱۳۳۸ -۱۳۴۰ شهردار
۳۸ ۰ عزت الله خان ایلخانی پور ۱۳۴۰- ۱۳۴۱ کفیل شهرداری
۳۹ ۰ علی سلیمانی ۱۳۴۱-۱۳۴۲ شهردار
۴۰ ۰ علی قلی جهانسوز ۱۳۴۲- ۱۳۴۳ شهردار
۴۱ ۰ حیدر حیدری ۱۳۴۳- ۱۳۴۵ کفیل شهرداری
۴۲ ۰ جهانشاه پالیزیان ۱۳۴۵- ۱۳۴۸ شهردار
۴۳ ۰ امان الله کیهان ۱۳۴۸- ۱۳۵۰ شهردار
۴۴ ۰ کرمعلی اسعدیان ۱۳۵۰-۱۳۵۱ سرپرست شهرداری
۴۵ ۰ سید آقا هاشمی ۱۳۵۱- ۱۳۵۲ سرپرست شهرداری
۴۶ ۰ کرمعلی اسعدیان ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ شهردار
۴۷ ۰ شاهپور امید ۱۳۵۳- ۱۳۵۴ شهردار
۴۸ ۰ حیدر حیدری ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ کفیل شهرداری
۴۹ ۰ سید مجتبی حبیبی ۱۳۵۵ - ۱۳۵۷ شهردار
۵۰ ۰ ابراهیم اقبال ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ شهردار
۵۱ ۰ محمد علی مکفی ۱۳۵۸- ۱۳۶۰ شهردار
۵۲ ۰ مجتبی تغابن ۱۳۶۰ -۱۳۶۳ شهردار
۵۳ ۰ سید فخرالدین مهدویان ۱۳۶۳- ۱۳۶۴ سرپرست شهرداری
۵۴ ۰ هوشنگ فلاحیان ۱۳۶۴- ۱۳۶۵ سرپرست شهرداری
۵۵ ۰ مجید غفوری ۱۳۶۵- ۱۳۶۷ شهردار
۵۶ ۰ ابراهیم عزیزی ۱۳۶۷- ۱۳۶۷ سرپرست شهرداری
۵۷ ۰ مجتبی تغابن ۱۳۶۷- ۱۳۶۸ شهردار
۵۸ ۰ محمد بیژن آفریدون ۱۳۶۸-۱۳۷۰ شهردار
۵۹ ۰ بهنام خشنودی ۱۳۷۰-۱۳۷۶ شهردار
۶۰ ۰ علی اصغر میرزایی ۱۳۷۶- ۱۳۷۶ شهردار
۶۱ ۰ مجتبی یزدانی ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷ سرپرست شهرداری
۶۲ ۰ مهرداد سالاری ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ شهردار
۶۳ ۰ مجید یوسفی ۱۳۷۸- ۱۳۷۹ سرپرست شهرداری
۶۴ ۰ سید عبدالعلی کیمیایی ۱۳۷۹- ۱۳۷۹ شهردار
۶۵ ۰ حاجی رضا ریاحی ۱۳۷۹- ۱۳۸۰ سرپرست شهرداری - شهردار
۶۶ ۰ مهرداد سالاری ۱۳۸۰- ۱۳۸۱ شهردار
۶۷ ۰ سیاوش الماسوندی ۱۳۸۱- ۱۳۸۲ سرپرست شهرداری
۶۸ ۰ بهروز همتی ۱۳۸۲-۱۳۸۳ شهردار
۶۹ ۰ سیاوش الماسوندی ۱۳۸۳ -۱۳۸۳ سرپرست شهرداری
۷۰ ۰ مجتبی یزدانی ۱۳۸۳- ۱۳۸۶ شهردار
۷۱ ۰ علی حیدر کرمی ۱۳۸۶- ۱۳۸۶ سرپرست شهرداری
۷۲ ۰ حمیدرضا صارمی ۱۳۸۶- ۱۳۸۸ شهردار
۷۳ ۰ منوچهر فخری ۱۳۸۸ -۱۳۹۰ شهردار
۷۴ ۰ پیمان قربانی ۱۳۹۰ - ۱۳۹۳ شهردار
۷۵ ۰ حیدر کرمی ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ سرپرست شهرداری
۷۶ ۰ عبدالرضا شعبانی ۱۳۹۴- ۱۳۹۵ شهردار
۷۷ ۰ حامد لعل‌ بخش ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵ سرپرست شهرداری
۷۸ ۰ آرش رضایی  ۱۳۹۵- ۱۳۹۷ شهردار
۷۹ ۰ حامد لعل‌ بخش ۱۳۹۷- ۱۳۹۷ سرپرست شهرداری
۸۰ ۰ سعید طلوعی ۱۳۹۷ تاکنون شهردار

منبع
ویکی پدیا