شهرداری خرمشهر

شهرداری خرمشهر در سال 1316 تاسیس شد.

درجه این شهرداری 10 می باشد و شامل دو منطقه و یک مرکز است. تعداد نواحی نیز به پنج ناحیه، تقسیم می شود. روش جمع آوری زباله در این سازمان، به صورت دپو است. همچنین، تناژ روزانه حمل زباله 85 تن است. (برای آشنایی با شهر خرمشهر کلیک کنید.)

منصور علوانی ، شهردار فعلی شهر خرمشهر است.

منبع
سایت شهرداری خرمشهر