شهرداری مراغه

شهرداری مراغه در سال 1300 تاسیس شد. در حال حاضر، درجه شهرداری این شهر در گرید 9 جای دارد. همچنین، این شهر سه منطقه شهرداری را شامل می شود.
(برای آشنایی با شهر مراغه کلیک کنید.)

شهردار فعلی مراغه؛ شهرام مروتی شلیوند است.

منبع
صدای میانه
شهرداری میانه