شهرداری تنکابن

تاریخ تأسیس بلدیه یا شهرداری در تنکابن سال 1304 بوده که ساختمان فعلی شهرداری در سال 1314 ساخته شده است.

درجه شهرداری تنکابن 8 است و مسعود ردائی؛ سرپرست شهرداری این شهر است. (برای آشنایی با شهر تنکابن کلیک کنید.)

لیست شهرداران شهر تنکابن از ابتدا:
• غلامحسین خان مستوفی
• علیزاده
• پیروز بخت
• عبدالعلیخان منتظمی
• دکتر یحیی خان دادرس
• غلامحسین خان مستوفی
• علینقی خان نیکنام
• سرهنگ صفائی
• ضیاء الدین علامه زاده
• معروفخانی
• دکتر جعفرنژاد
• خیبرالملک بهرامی
• سرتیپ محمود اشکوری
• مهندس عطاءالله ستوده
• سید فصل الله ریاضی
• صادق خلیلی عباس آبادی
• محمدرضا رجبلو
• خلیل ذکائی
• محمد هاشم پور
• محمد پورغنی
• حمید یعقوب نژاد
• سید اسماعیل افتخاری
• سیدمناف هاشمی
• سید علی سیدی
• اکبر رضوانی
• علی اصغر کبیری
• احمد خوش قلب
• عقیل عشوری
• محسن قنبری
• محمد زرودی
• مسعود ردائی

منبع
شهرداری تنکابن