اینفوگرافیک آلودگی ایجاد شده در تهران توسط خودروها بیشتر است یا برج ها؟

براساس محاسبات برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران، همه وسایل نقلیه بیشترین سهم ورود ذرات معلق و مابقی آلاینده ها به هوا را دارند. به این ترتیب، میزان درصد ذرات معلق و دیگر آلاینده ها برای سواری و وانت ۵۱%، تاکسی ۱۴%، موتور سیکلت ۲۸%، مینی بوس ۵%، اتوبوس واحد ۱۳%، سایر اتوبوس ها ۱۹% و کامیون ۲۵% تخمین زده شده است.

اینفوگرافی زیر، نمونه مقایسه ای این دو نوع آلودگی را در شهر تهران و در سال 1396 نشان می دهد.

منبع
اینفونگاره
الی گشت